Rekisteriseloste

Shopella.fi tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Sarin-Väisänen Oy / Shopella.fi
  Y-tunnus: 0250539-5
  Sibeliuksenkatu 2, 15110 Lahti
  Puh. 03 751 1610
 2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
  Johanna Manninen
  Puh. 03 751 1610
 3. REKISTERIN NIMI
  Shopella.fi asiakasrekisteri
 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  Henkilötietoja käsitellään tilauksen, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Asiakkaan perustiedot: Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: Ostotapahtuma- ja asiointitiedot verkkokaupassa.Verkkokaupan asiakkaiden lisätiedot: Käyttäjätunnus ja salasana sekä vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.
 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Pääsääntöisesti asiakas huolehtii itse siitä, että hänen osoitetietonsa ovat ajan tasalla.
  Palveluntarjoaja voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
 7. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA
  Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti. Asiakasrekisteri on suojattu asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Aineisto on olemassa vain sähköisesti.
  Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
 8. TARKASTUSOIKEUS
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus asiakasrekisterissä tallennettuihin tietoihin. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteella:
  Shopella.fi, C/O Sarin-Väisänen Oy, Sibeliuksenkatu 2, 15110 Lahti
 9. TIEDON KORJAAMINEN
  Rekisteröitynyt asiakas voi muuttaa omia tietojaan verkkokaupan hallintaliittymän kautta.
 10. KIELTO-OIKEUS
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietolain 30 §:n mukaisesti rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojansa markkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa muutoksista kirjallisesti rekisterinpitäjälle: info(a)shopella.fi